Kompetencer

Alsidig og specialiseret entreprenør

I total-, hoved-, og fagentrepriser etablerer, vedligeholder og udbygger vi lav- og højspændingsanlæg, forsyningsledninger af enhver art samt anlæg indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning. Desuden er vi specialister i enhver form for NO DIG-løsninger

 • Elforsyning

  Nordkysten er højt specialiseret i etablering og drift af elektriske anlæg, ledningsnet, transformerstationer fra 0,4 til 400 kV. Nedgravning af …


  Læs mere
  Gå til Elforsyning
 • Fjernvarme

  Nordkystens erfarne fjernvarmeteams har gennem tiden anlagt mange kilometer transmissionsledninger, hovedledninger, fordelingsledninger, stikledn…


  Læs mere
  Gå til Fjernvarme
 • Vandledninger

  Nordkysten har arbejdet med udbygning, vedligeholdelse og service inden for vandforsyning i mange år. Vores kompetencer dækker bredt – fra vedlig…


  Læs mere
  Gå til Vandledninger
 • Infrastruktur, regn- og spildevand

  Nordkysten er en alsidig og samtidig højt specialiseret entreprenør, som anlægger veje og trafikanlæg, udfører projekter med LAR og klimatilpasni…


  Læs mere
  Gå til Infrastruktur, regn- og spildevand
 • NO-DIG

  Hos Nordkysten finder du mandskabet og maskinerne til styrbar underboring, bursting, strømpeforing, gennempresning og relining. Med mange års erf…


  Læs mere
  Gå til NO-DIG
 • Fiber


  Læs mere
  Gå til Fiber