Ombygning af Hundested Renseanlæg

Nordkysten har gennemført en omfattende ombygning af Hundested Rensningsanlæg med in situ støbninger af bygværker samt installation af Ø200-Ø800 PE-rør.

Renoveringen af rensningsanlægget foregik samtidig med, at renseanlægget var i drift, og det stillede høje krav til god planlægning samt smidig og fleksibel udførelse.

Pumpestationen, ristebygværket og overløbsbygværket blev ombygget med nye vægge, dæk, bund, banketter og tilslutninger fra nye ledninger. I bygværkerne blev der monteret ristedæk, skydespjæld, regulatorer, ventilation, og store speciallavede aluminiumsdæksler.

Jorden var sandet og ustabil, hvorfor der blev udført bygegruber med københavnerspuns. Der blev sat 7 stk. Ø1250 betonbrønde og trukket ledninger i Ø200-Ø800 PE, og det hele foregik i etaper, da anlægget var i drift. Der blev desuden udført overpumpning i forbindelse med omlægning af ledningerne.

Fakta

Lokation Hundested
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Halsnæs Spildevand A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[01-03-2019]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer