Rådgivning om bedre infrastruktur

Vi rådgiver om bedre anlæg, udbygning, service og reparation af el-, vand- og varmeforsyning samt spildevandssystemer og andre anlæg og byggerier.

Rådgivning om infrastruktur-entrepriser

Gennem mere end 60 år har Nordkysten udviklet sig til i dag at være en af Sjællands mest alsidige og erfarne entreprenører indenfor forsyningsledninger og infrastruktur.

Vi kender store dele af den sjællandske infrastruktur, fordi vi selv har været med til at etablere den.

Desuden har vi gennem årene udført en lang række specialiserede opgaver, der sætter os i stand til at yde kvalificerede rådgivning.

Vores erfaring kommer i spil i rådgivningen

Vi møder heldigvis flere og flere muligheder for at blive tidligt inddraget og bringe vores mangeårige erfaring og indsigt i spil, når infrastrukturen skal forstærkes, fornyes og udbygges.

På den måde kan vi være med til at sikre, at flest mulige ressourcer bruges bedst muligt til at opnå robust og fremtidssikker forsyning og infrastruktur.

I vores rådgivning bruger vi vores omfattende erfaring og kompetence. Uanset om det drejer sig om design af infrastruktur-løsninger, om detailplanlægning af entrepriser eller vedligeholdelsesprogrammer eller om entreprenørarbejdets praktiske udførsel.

På den måde kan vi sikre, at du som kunde får de bedste løsninger. Hver gang.

Flere større forsyningsselskaber, kommuner og regioner har opdaget dette, hvorfor vi i stadig stigende grad involveres tidligt i processen og detailprojekteringen.