Elforsyning

Nordkysten er højt specialiseret i etablering og drift af elektriske anlæg, ledningsnet, transformerstationer fra 0,4 til 400 kV. Nedgravning af kabler og NO DIG løsninger til alle former for elforsyning er et af vores specialer. Vi løser både anlægsopgaver, vedligeholdelse og reparationer for Andel A/S (tidl. SEAS-NVE, DONG, RADIUS), Energinet og Banedanmark samt en lang række andre offentlige og private kunder.

Referencer