/rest/fileexplorer/filesync/files/197/download

10 kV-kabler til Nyt Hospital Nordsjælland

I totalentreprise har Nordkysten forestået projektering og udførelse af to 10 kV-kabeltracéer mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Radius' hovedstationer.

Nordkysten skulle etablere to 10 kV-kabelsystemer til det nye hospital i Nordsjælland. Arbejdet er udført som en totalentreprise. Det inkluderede alle kabelarbejder i form af projektering, indkøb og fremføring, hvor tracéet ligger fra Trollegård over Hillerødgård til Allerødgård.

Arbejdet inkluderede også jordhåndtering, grave- og kabelarbejde samt retablering. Desuden har Nordkysten foretaget tracé- og arealanalyse, herunder rettighedserhvervelse samt verifikation af linjeføringen.

Dele af arbejdet er udført på en stærkt trafikeret vej, og der var derfor fokus på sikkerhed og trafikhåndtering.

Fakta

Lokation Hillerød
Fagområde Elforsyning
Bygherre Nyt Hospital Nordsjælland
Entreprisetype Totalentreprise
Status Afsluttet
[08-04-2021]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer