Entreprenørarbejde i totalentrepriser

I totalentrepriser varetager vi design, detailprojektering og komponentleverancer i projekterne. Vi arbejder både ud fra funktionsudbud, og hvor detailprojektering er en del af projektleverancen.

Infrastrukturarbejde i totalentrepriser

Når vi arbejder i totalentrepriser, står vi sammen med kompetente rådgivere for at detailprojektere forestående arbejde ud fra bygherrens specifikationer og funktionskrav. Desuden står vi for udførelsen og for at styre eventuelle underentreprenører på projekterne. Nordkysten varetager sikker udførelse af hele entreprisen inden for alle vores kompetenceområder.

Nordkystens organisation har erfaring med større totalentrepriser

Bygherrer, som vælger Nordkysten som totalentreprenør, får gavn af erfarne rådgivere, kompetente fagentreprenører og Nordkystens mangeårige praktiske erfaring med at styre udførelsen af komplicerede forsynings- og infrastrukturanlæg.

Mange gode eksempler på totalentrepriser

I nyere tid har vi varetaget totalentreprisen for 10 kV elforsyning til det nye hospital i Hillerød og anlæg af 50 kV forbindelse til Banedanmark i Brøndby. Desuden har vi udført en række interessante totalentrepriser inden for spildevand og fjernvarme. Se vores referencer.