Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

På disse fire områder ønsker Nordkysten at skille sig positivt ud og gå forrest i sin branche.

ISO 9001, garanti og kontrol

Først og fremmest er vi ISO 9001 certificeret og efterlever principperne i ISO 14001, OHSAS 18001 og DS 49001. Vi lægger stor vægt på at levere høj kvalitet i alle vores løsninger. Vi er medlem af DI Dansk Byggeri, med i Byg Garantiordningen, i Kontrolordningen for styret boring og gennempresning, kontrolordningen for strømpeforing samt DTVK certificeret inden for tv-inspektioner af kloakker.

En rummelig, sikker og udviklende arbejdsplads

Nordkysten tilstræber at være en rummelig, sikker og udviklende arbejdsplads, som tilbyder alle medarbejdere et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold.

Det sunde arbejdsmiljø skal modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer, motivere medarbejderne og sikre trivsel på arbejdspladsen. Vi forpligter os til at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom. Vi arbejder konstant på at forbedre vores arbejdsmiljø i nært samarbejde med vores arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.

Desuden tilbyder vi i vid udstrækning vores medarbejdere træning i jobbet og efteruddannelse, som betyder, at flest mulige medarbejdere har mulighed for at realisere deres ambitioner med hensyn til karriereudvikling her hos os.