Strategisk samarbejde om bedre infrastruktur

Nordkysten er en troværdig partner i strategiske partnerskaber.

Transparens og tillid mellem entreprenør og kunde

I strategiske partnerskaber er der en høj grad af tillid og transparens mellem os og vores kunder. Det gælder både anlæggenes tekniske tilstand, målsætninger for fremtiden, budgetter samt design, planlægning og udførelse af arbejdet. I strategiske partnerskaber har Nordkysten maksimal mulighed for at sætte alle vores erfaringer, kompetencer og metoder i spil, så kunden får den bedste infrastruktur-løsning.

Strategisk samarbejde forbedrer TCO

TCO – total cost of ownership – opnås gennem strategiske partnerskaber, hvor bygherren tør at dele sine ideer om udfordringerne og deres løsning på et tidligt stadie. Det kræver åbenhed, tillid og en god dialog. Til gengæld får man hele Nordkystens erfaring og kompetence stillet til rådighed. Gevinsterne er store.

Bedre prioritering, design og udførelse af entrepriserne

Nordkysten går ind i strategiske partnerskaber for at give kunderne synergi-effekter, som ellers ikke var tydelige, og dermed medvirke til et forbedret design af projektet. Til gengæld får vi som entreprenør større forudsigelighed og bedre kapacitetsudnyttelse. Og fortjenesten herved deler vi gerne med vores kunder.

Strategisk samarbejde inden for fibernet og vandforsyning

Eksempelvis har vi et strategisk samarbejde med TDC Net omkring Fiberkysten. Et fælles joint venture til udrulning af fibernet til danske husstande og virksomheder. Desuden har Nordkysten og Hillerød Vand et strategisk samarbejde om vedligeholdelse og udbygning af vandforsyningen.