Fiberkysten – et Joint Venture mellem TDC NET og Nordkysten

Fiberkysten A/S er etableret for at medvirke til udrulning af fiberforbindelser til private boliger på hele Sjælland. Til Fiberkysten leverer Nordkysten ledelse, projektstyring, kompetence og gravearbejde, mens TDC NET leverer teknik og teknikere til installationerne.

En af de største leverandører til TDC NET

Formålet med etableringen af Fiberkysten er at give parterne mulighed for at arbejde tæt sammen om at udvikle den bedste og mest effektive praksis omkring etablering af fibernet til private hjem. Fiberkysten arbejder primært med dette i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland og er på få år blevet en af TDC NETs største leverandører af anlæg af fibernet.

Fiberkysten beskæftiger medarbejdere fra TDC NET og fra Nordkysten.

 

Formalisering af strategisk samarbejde

Fiberkysten er et godt eksempel på, at Nordkysten er villig til at indgå i meget tætte og langvarige strategiske samarbejder med sine kunder. Fordelene ved, at arbejdet foregår i et fælles selskab, er mange.
Det er i begge parters interesse at tilrettelægge arbejdet så effektivt som muligt i en tæt og åben dialog. Det er også i begge parternes interesse at udvikle nye og bedre metoder, at planlægge, at løse problemer og at evaluere for at forbedre anlægsarbejdets processer yderligere. Erfaringerne viser, at denne organisering og fælles tilgang gør Fiberkysten til en af TDC NETs mest effektive underleverandører.

Bedre kundeservice og større arbejdsglæde

Vi må indrømme, at det er noget bøvl for kunderne at få gravet fortov og forhave op for at få fiberforbindelse. Derfor er det vigtigt, at hver eneste vej etableres så hurtigt som muligt. En rigtig god fælles planlægning, fælles it-systemer og åben kommunikation er med til at sikre dette. På den måde bliver det også muligt at give beboerne præcise informationer, inden og imens arbejdet står på.
Når arbejdet er godt tilrettelagt, og de involverede faggrupper arbejder sammen under den samme ledelse, giver det også et bedre arbejdsmiljø. Medarbejderne slipper for stress over misforståelser og samarbejdsproblemer. De trives bedre og bliver mere kreative.

Grøn omstilling kalder på nye samarbejdsmodeller

Hos Nordkysten er vi overbeviste om, at strategiske partnerskaber – og i yderste konsekvens Joint Ventures – er en rigtig god måde at løse de infrastruktur-udfordringer, som den grønne omstilling stiller os overfor.
Hos Nordkysten vil vi gerne forbedre os hele tiden, vores kompetencer, vores metoder, vores materiel og den måde, vi som anlægsentreprenør arbejder på. Vi går gerne forrest i en mere bæredygtig og samarbejdende retning. Fiberkysten er et rigtig godt eksempel på, at det kan lade sig gøre.