Samarbejde med fokus på bedre infrastruktur

Vi anlægger, udbygger, servicerer og reparerer el-, vand- og varmeforsyning samt spildevandssystemer og fiberforbindelser. Projekterne udføres som fagentreprise, hovedentreprise, totalentreprise eller strategisk partnerskab.

Tidlig inddragelse skaber bedre infrastruktur-entrepriser

Gennem mere end 60 år har Nordkysten udviklet sig fra at være en lokal en maskinstation til i dag at være en af Sjællands mest alsidige og erfarne entreprenører indenfor el, forsyningsledninger, infrastruktur, anlæg og byggeri.

Vi møder heldigvis flere og flere muligheder for tidlig inddragelse i vores entreprise-opgaver, og det er glædeligt.

Jo tidligere kunderne inddrager os i en opgave eller entreprise, jo bedre kan vores omfattende erfaring og kompetence komme i spil. På den måde kan vi sikre, at du som kunde får de bedste løsninger. Hver gang.

Forsyningsselskaberne efterspørger tidlig inddragelse af entreprenøren

Større forsyningsselskaber, kommuner og regioner har opdaget dette, hvorfor vi i stadig stigende grad inviteres til at indgå rammeaftaler og møder interesse for strategiske partnerskaber, som vi har rigtig gode erfaringer med.

Men Nordkysten arbejder også med at anlægge, udbygge, servicere og reparere el-, vand- og varmeforsyning samt spildevandssystemer og fiberforbindelser i fagentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser.