Bæredygtige løsninger og grøn omstilling 

Vi vil gøre entreprenørbranchen mere bæredygtig.

Nordkysten ønsker at gå forrest og vise vejen til en mere klimavenlig og bæredygtig entreprenørbranche. Det gælder arbejdet for et bæredygtigt miljø og klima. Og det gælder det om skabe en bæredygtig virksomhed med fokus på innovation, uddannelse, ligestilling og trivsel. I dette arbejde er vi inspireret af FN’s verdensmål.

Grøn omstilling og klimavenlige indsatser

Byggeriets CO2-udledning er stort, og der er meget at vinde med bæredygtige løsninger. Nordkysten har valgt at være med i forreste række, deltage i pilotprojekter og tage chancer for at opbygge viden om grøn omstilling inden for vores fag. Vi vil sidde med ved bordet sammen med vores kunder og finde de rigtige energibesparende og klimavenlige løsninger.

Det er vores ambition at lave en kontrolleret grøn omstilling i Nordkysten i de kommende år. Vi arbejder aktuelt med en række klimavenlige tiltag som fx omlægning af maskinparken til el-drift, brug af biobrændsel og overgang til grøn energiforsyning.

Målrettet arbejde med FN’s verdensmål.

Hos Nordkysten har vi valgt at fokusere vores indsatser med bæredygtighed på seks af FN’s verdensmål: Kvalitetsuddannelse (verdensmål 4); Ligestilling mellem kønnene (verdensmål 5); Anstændige jobs og økonomisk vækst (verdensmål 8); Industriel innovation og infrastruktur (verdensmål 9); Ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12); Partnerskaber for handling (verdensmål 17).

Læs mere om vores arbejde med verdensmålene herunder:

Kontakt vores bæredygtighedsansvarlig