Infrastruktur, regn- og spildevand

Nordkysten er en alsidig og samtidig højt specialiseret entreprenør, som anlægger veje og trafikanlæg, udfører projekter med LAR og klimatilpasning, etablerer parkeringspladser og byrum, varetager projekter med byggemodning, udfører anlægsbeton, etablerer cykelstier og signalanlæg samt varetager oprydning efter jordforurening på hele Sjælland.

totalentrepriser

Referencer