/rest/fileexplorer/filesync/files/73/download

LAR-løsning og forskønnelse af Græsted Torv

Nordkysten har ombygget Græsted Torv, så det i fremtiden har bedre mulighed for at aflede store mængder regnvand. Løsningen er både æstetisk og funktionel.

Området omkring Græsted Torv skulle skybrudsikres, og løsningen blev et åbent nedsivningsbassin, der modtager al regnvand fra torvets overfladeareal, hvorefter vandet siver ned.

Bassinet har en overløbssikring, der er tilsluttet kørebanens afvandingsanlæg. Ved skybrud ledes overskydende vand ned i det almindelige kloaksystem. Der er derfor ikke etableret regnvandsbrønde.

Torvet er belagt med 40x40 cm belægnings- og chausse-sten, der binder torvet sammen med den tilhørende kro. Bustrafikken er omlagt, så området emmer af hygge og ro.

De omkringliggende arealer er blevet hævet for at skabe et ekstra fald til bassinet. De omkringliggende huses høje sokler gav denne mulighed, hvorved meget gravearbejde er sparet.

Fakta

Lokation Græsted
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Gribskov Kommune
Entreprisetype Totalentreprise
Status Afsluttet
[26-06-2015]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer