/rest/fileexplorer/filesync/files/64/download

Ny rundkørsel og nyt vejanlæg i Jyllinge

Nordkysten stod for ombygningen i hovedentreprise, da Roskilde Kommune skulle anlægge en rundkørsel i tilslutning til Møllevej samt forbedre vejens tilslutning til A6.

Nordkysten har etableret en ny rundkørsel i Jyllinge samt et nyt vejanlæg. Herunder yderrabatter, skråninger, kloakanlæg og belysningsanlæg.

Trafiksikkerhed er altid i fokus, når bestående vejanlæg skal ombygges og optimeres. Det har også været gældende for ombygningen af Møllevej i Jyllinge. Nordkysten har samtidig haft fokus på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for trafikanterne.

Flere steder er der gravet ekstra dybt, og i den forbindelse har grundvandet spillet en rolle. Nordkysten har sikret en stabil undergrund, mens arbejdet stod på. Nordkysten har støbt 165 m² drænbetonplade i overkørbart areal

Nordkysten har totalt lagt 2.800 m² asfaltbeton og 2.115 m² pulverasfalt samt sat 165 m² brosten og 1.220 m granitkantsten i beton i overkørebanen. Nordkysten har desuden lagt 75 m² københavnerfliser og betonfliser i grus samt etableret 755 m kørebaneopmærkning

Fakta

Lokation Jyllinge
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Roskilde Kommune
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[06-03-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer