/rest/fileexplorer/filesync/files/196/download

Renovering af kloak, vand og fjernvarme i Ringsted

Nordkysten har for tre forskellige bygherre udført kloakrenovering samt udskiftning af fjernvarme og vandforsyning. Arbejderne er udført i et projekt og krævede grundig planlægning og koordinering.

Med tre bygherrer og flere forskellige interessenter i projektet blev der stillet store krav til Nordkystens koordinerings- og kommunikationsevner.

At slå alle arbejderne sammen viste sig både ressource- og tidsbesparende. Man undgik således at grave de samme steder op flere gange med kort tids mellemrum, og der blev etableret et godt samarbejde på tværs af organisationerne.

For Ringsted Spildevand A/S udførte Nordkysten kloakrenovering med separering samt udskiftning af vejafvanding. Der blev sat Ø2000 pumpestation og 9 betonbrønde.

Udskiftning af fjernvarme for Ringsted Fjernvarme A/S indeholdt bl.a. 250 m hovedledning og 9 stikledninger. For Ringsted Vand A/S blev der bl.a. udskiftet 205 m Ø110 hovedledning og 73 m Ø32 stikledning.

Under hele projektet blev der taget stort hensyn til trafikforhold samt beboer- og medarbejdersikkerhed. Afspærring, skiltning og skilteplanen blev løbende opdateret for at skabe mindst mulig gene for områdets beboere.

Fakta

Lokation Ringsted
Fagområde Fjernvarme
Bygherre Ringsted Forsyning
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[10-07-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer