Rammeaftale: Fjernvarmeudbygning i Glostrup

Grøn fjernvarme til ca. 1.400 familier

Glostrup Forsyning har udarbejdet et projekt om udbygning af fjernvarmenettet. Projektet dækker fire villaområder i Glostrup Kommune med ca. 2.700 enfamiliehuse, der hovedsageligt opvarmes med naturgas og i mindre grad olie. Da fjernvarme fortrænger naturgas, forventes udbygningen af fjernvarmenettet at reducere CO2-udledningen med ca. 8.000 tons/år.

Udbygningen er inddelt i to entrepriser, hvoraf Nordkysten udfører entreprise 2, som involverer etablering af ca. 18.000 m hovedledning i ni udbygningsområder til 1.362 potentielle kunder i konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Arbejderne foregår i villaområder om omfatter både rør, jord- og belægningsarbejder. Derudover er Nordkysten ansvarlig for trafikale foranstaltninger.

Når vi udlægger 18 km hovedledning på så kort tid, stiller det krav til samarbejdsevnerne. På dette projekt investerer Nordkysten og bygherre en stor del i samarbejdsworkshops og flere årlige teamchecks. Her mødes vi og drøfter det foreløbige samarbejde, kommunikation, kvalitetssikring, fremdrift og kundehåndtering.

På den bæredygtige front tester vi opdeling af affald i mindre fraktioner end normalt.

Fakta

Lokation Glostrup
Fagområde Fjernvarme
Bygherre Glostrup Varme A/S
Entreprisetype Rammeaftale
Status Igangværende

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer