Kære leverandør til Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S bestræber sig løbende på at forbedre forretningsgangen, så vi til enhver tid kan leve op til de aftaler, vi indgår med vores leverandører/ underentreprenører.

Som led i denne proces og for at sikre korrekt og hurtig håndtering er det vigtigt, at I er opmærksomme på betingelserne for en korrekt og effektiv behandling af jeres faktura. 

 1. Registreringsadresse og faktureringsadresse

Alle fakturaer til Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S stiles til følgende adresse: 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Pårupvej 183 – 185
3250 Gilleleje
CVR nr. 26862930

Att. Nordkysten kontaktperson

 1. Fremsendelse af elektronisk faktura 

Nordkysten fortrækker at modtage fakturaerne elektronisk. 

Fakturaen skal sendes til EAN nr.: 5790002241741 i OIOXML eller OIOUBL-format. Det er vigtigt at fakturaen er mærket med en af de 4 gyldige nedenstående referenceformater:

 • 111111 (6 cifre) Nordkystens sagsnummer  
 • V11111 (V og 5 cifre) Nordkystens maskinnummer 
 • X11111 (X og 5 cifre) Variabel finansnummer 
 • F11111 (F og 5 cifre) Fast finansnummer

Det er vigtigt at referenceformater angives i feltet ”købers ordrenummer” ellers vil fakturaen blive afvist. Kontaktperson og projektadresse påføres i et andet felt. 

 1. Fremsendelse af faktura pr. mail 

Fremsendelse af fakturaer pr. mail skal ske til mailadressen: FakturaNK@nordkysten.dk

Fakturaen skal være vedhæftet til mailen i PDF-format. Der må kun være én faktura pr. PDF-fil, og eventuelle bilag skal ligeledes være i PDF-format. Det er vigtigt at fakturaen er mærket med en af de 4 gyldige nedenstående referenceformater:

 • 111111 (6 cifre) Nordkystens sagsnummer 
 • V11111 (V og 5 cifre) Nordkystens maskinnummer 
 • X11111 (X og 5 cifre) Variabel finansnummer 
 • F11111 (F og 5 cifre)Fast finansnummer

Referenceformatet skal være påført samme sted på fakturaen fra gang til gang.

Er I som leverandør/underentreprenør ikke bekendt med referenceformatet, bedes I kontakte den som har indgået aftalen med jer. 

En faktura, der ikke indeholder de obligatoriske oplysninger, kan desværre ikke behandles og vil derfor blive returneret til afsenderen. 

 1. Betalingsbetingelser 

Entreprenørfirmaet Nordkystens betalingsbetingelser er:

Løbende måned + 30 dage efter fakturadato.

Spørgsmål 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på post@nordkysten.dk eller vores hoved telefonnummer tlf. +45 48 30 00 65 

Generelt

Al fakturering skal være baseret på skriftlig dokumentation; kontrakter, timelister, pakkeseddel, fragtbrev eller anden dokumentation attesteret af bemyndiget person fra Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Med venlig hilsen

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S