Strategisk Partnerskab med Egedal Fjernvarme

Det første strategiske partnerskab inden for fjernvarme i Danmark

I et strategisk samarbejde mellem Nordkysten, Egedal Fjernvarme og Norsyn udrulles fjernvarme til mere end 3.500 kunder etapevis over de næste år.

Opgaven omhandler etablering af ca. 36.000 m hovedledning, heraf størstedelen som twinledninger, og ca. 48.500 m stikledninger. Udover ledningsarbejdet skal Nordkysten også sørge for trafikafvikling, kundekontakt og myndighedshåndtering.

Partnerskabet muliggør især ressourceudjævning og optimering af projektering, planlægning og udførelse.

Vi har mulighed for at være innovative og teste andre typer af løsninger ved f.eks. valg af rør, udførelsesmetoder og pilotprojekter ved f.eks. bæredygtighedstiltag

Aftalen er baseret på en kost-plus kontrakt, hvor Nordkysten får dækket dokumenterede faktiske omkostninger på alle leverede materialer og ydelser plus et dækningsbidrag. Aftalen kræver stor tillid, og Nordkysten bliver målt på flere parameter inklusive, om omkostninger følger branchens nøgletal. Nordkysten er forpligtet til at give fuld indsigt i regnskaber efter ”åben-bog-princip”.

Direktør i Egedal Fjernvarme, Johan Heinesen, siger:

"Normalt i byggeprocesser kan det opleves, som om entreprenøren ikke nødvendigvis har incitament til løbende at udvikle og forbedre processer. Men det oplever jeg, at Nordkysten gør, og det sætter jeg stor pris på. Det er vigtigt for mig som bygherre".

Fakta

Lokation Stenløse
Fagområde Fjernvarme
Bygherre Egedal Fjernvarme A/S - KUN ENTREPRISEPORTALEN
Entreprisetype Strategisk partnerskab
Status Igangværende

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer