Fjernvarme i Glostrup – område 1

Etablering af hoved- og stikledninger

Nordkysten har etableret fordelingsledninger og stikledninger i første område ved udbygningen af fjernvarmen, som er en del af rammeaftalen med Glostrup Varme.

Arbejderne omfattede også al jord-, smede- og belægningsarbejde.

Udførelsen i villaområder og hovedveje stillede krav til manøvrering og koordinering, da det foregik på hovedveje og på private matrikler med små og snævre rum og begrænsede adgangsveje.

Desuden skulle der frigraves langsgående kabler, krydses tværgående vand-, gas- og højspændingsledninger samt omlægges en eksisterende kloakledning udenfor tracé.

Med meget arbejde på private matrikler var der lagt stor vægt på kundehåndtering og dialog ved aftale om den præcise placering af stikledninger og indføring foruden koordinering med VVS-installatør.

Da arbejdet foregik i et tættrafikeret område, havde Nordkysten stærk fokus på sikkerheden og foretog omfattende trafikforanstaltninger for både produktionsfolk og ærindekørsel samt særligt hensyn til handicappede og gangbesværede.

Fakta

Lokation Glostrup
Fagområde Fjernvarme
Bygherre Glostrup Varme A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[01-02-2024]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer