Fjernvarmeudbygning i Tranegilde Landsby

Fjernvarmeudbygning i Tranegilde Landsby

I en hovedentreprise etablerer Nordkysten fjernvarme etapevis i et landsbykvarter i Ishøj Kommune.

Arbejderne vedrører etablering af både hovedledning og stikledninger og omfatter al anlægs- og rørarbejder samt rørleverance og muffemontage udført ved gravning og styret underboring.

Arbejdet har været udført med stor præcision og fokus på kvalitet og sikkerhed, da der skulle krydses både el-, vand- og gasledninger.

Nordkysten stod desuden for at søge gravetilladelser og ledningsoplysninger samt fokus på orientering af berørte grundejere og færdselsregulerende foranstaltninger.

Rør-, alarm- og muffearbejder er forestået af Østergaard Entreprise, og rørleverandør var Isoplus.

Fakta

Lokation Ishøj
Fagområde Fjernvarme
Bygherre Ishøj Varmeværk A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[14-03-2024]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer