/rest/fileexplorer/filesync/files/229/download

Renovering af fjernvarme på Bøge Alle for Norfors

I hovedentreprise udførte Nordkysten renovering af fjernvameledninger i Hørsholm, Nivå og Holte.

Projektet omhandlede udførelse af jord-, beton- og smedearbejder samt rørleverance til renovering af fjernvarmeledninger for Norfors.

Renoveringsarbejdet bestod af gravning og lægning af 2.385 m DN32-DN150 twin fjernvarmerør i tre ikke-sammenhængende områder. Der skulle laves 22 stikindføringer i forskellige dimensioner til fx husindføring i kælder eller husindføringsskab.

Tracéet blev efterfølgende retableret med GAB og slidlag. De tre delområder er benævnt ved følgende betegnelser:

- Nivå: Damgårdsvej – Etape 2
- Hørsholm (DTU Science Park): Bøge Allé
- Holte: Skolevej

Nordkysten stod for leverance af fjernvarmerør fra Isoplus. Smedearbejdet blev udført i samarbejde med Østergaard Entreprise.

Nordkysten blev desuden tildelt option på 435 m DN25-40 twinrør samt 954m twin stikledninger.

Fakta

Lokation Hørsholm
Fagområde Fjernvarme
Bygherre I/S Norfors
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[31-12-2021]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer