/rest/fileexplorer/filesync/files/172/download

Fjernvarme- og stikledning i Lyngby

For I/S Vestforbrænding har Nordkysten i hovedentreprise leveret og etableret 2,4 km hovedledning i twinrør DN 125-200 samt etableret fordelings- og stikledninger til bland andet boligblokke.

Projektet havde en stram tidsplan på grund af en allerede planlagt ombygning af en central på det nyanlagte ledningsstræk. Det var derfor tilfredsstillende for både bygherre og Nordkysten at kunne afslutte projektet seks uger før tidsplanen.

Opgaven krævede nøje planlægning for at være på forkant med omlægning af kloak-, tele- og gasledninger på projektet. Derved har det været muligt at holde projektet kørende, uden afbrydelser og uden ventetid på eksterne teknikere.

Der blev gravet langs hovedkloakkens graveskel, hvilket stillede store krav til sikkerhed og afstivning.

Derudover var der et stort koordineringsarbejde med grundejer og områdets butiksindehavere, der var berørt af arbejdet. En del af arbejdet blev udført omkring motorvejstilkørslen, og sikkerhed for trafikanter og medarbejdere var derfor i fokus.

Jord- og smedearbejder blev udført som underentreprise.

Fakta

Lokation Lyngby
Fagområde Fjernvarme
Bygherre I/S Vestforbrænding
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[19-11-2020]

Projektgalleri

  • /rest/fileexplorer/filesync/files/173/download

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer