Etablering af fjernvarme- og vandledninger

Nordkysten har etableret DN450 fjernvarmeledning og Ø315 vandledninger ved Overdrevsvejen i Hillerød som led i udbygningen af Hillerød Forsynings transmissionsnet.

Entreprisen bestod i jord-, beton-, belægnings-, smede- og montagearbejde. Selve rørleverancen og indmålingen af disse indgik også i entreprisen. Der er desuden udført 154 meter styret underboring under Lyngvej samt Overdrevsvej. Ved Overdrevsvej var vejkassen i så ringe en forfatning, at Nordkysten måtte bruge betonkanoner til at stabilisere.

Nordkysten etablerede gravekasser samt skyde- og modtagergrupper i 8 meters dybde.

En udfordring var, at arbejdet foregik i vådområder, så Nordkysten måtte pumpe vand væk fra området i den tid, arbejdet foregik.

Arbejdet blev sat delvist på pause i nogle uger, da Nordkystens medarbejdere fandt et oldtidsfund i jorden, som skulle behandles af eksperter fra det lokale museum.

Fakta

Lokation Hillerød
Fagområde Fjernvarme
Bygherre Hillerød Varme A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[12-02-2018]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer