/rest/fileexplorer/filesync/files/53/download

Trafiksikkerhed og afvanding på Damhus Boulevard

Nordkysten har gennemført et LAR- og trafiksaneringsprojekt med det formål at forbedre både afvandingsforløb og trafiksikkerheden på Damhus Boulevard.

For Rødovre Kommune har Nordkysten i hovedentreprise gennemført en opgave, som blandt andet omfattede etablering af cykelstier, ændring af parkeringsforhold og etablering af plantehuller herunder plantning af nye træer.

Nordkysten har udført asfaltarbejde, opbrydning, skæring og fræsning af/i asfalt, brolægning samt afvandings- og afmærkningsarbejde.

Der er lagt 150 løbende meter Ø 113 drænrør med filterkasse 300 x 300 mm. Desuden har Nordkysten lagt 2.075 m² 100-300 mm stabilt grusbærelag, 1.100 løbende meter granit- og rabatkantsten samt bordursten, 625 m² fortovs- og betonfliser og afslutningsvis 750 meter kørebaneafmærkning.

Projektet er udført i 4 faser, og i alle faser har Nordkysten sikret god trafikafvikling og høj trafiksikkerhed.

Fakta

Lokation Rødovre
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Rødovre Kommune
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[07-11-2018]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer