/rest/fileexplorer/filesync/files/96/download

Etablering af slammineraliseringsanlæg

Nordkystens har etableret et af Danmarks største slammi-neraliseringsanlæg nær Pårup samt udført transportledninger fra Udsholt og Gilleleje renseanlæg.

Gribvand Spildevand A/S havde et ønske om, at slam fra Udsholt renseanlæg og Gilleleje renseanlæg fremover skulle afvandes ved hjælp af et biologisk slammineraliseringsanlæg som erstatning for tidligere mekaniske afvandingsmetoder.

Indledningsvis etablerede Nordkysten en ny vej fra offentlig vej til anlæggets placering. Der blev afrømmet muld på store arealer og derefter indbygget mere en 10.000 m2 råjord til modellering af bassiner.

Anlægget har et stort underjordisk pumpesystem samt tanke, og der er bygget et 80 m2 underjordisk bygværk. Slammet fordeles til 10 slambede, beplantet med tagrør.

Ledningsarbejdet på anlægget krævede etablering af 1.500 m trykledninger til slamfordelingssystemet, 1.200 m gravitationsledninger og 3.600 m fuldslidset dræn i slambedene.

Anlægget er foret med en 18.000 m2 stor membran.

Fakta

Lokation Gilleleje
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Gribvand Spildevand A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[27-12-2018]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer