/rest/fileexplorer/filesync/files/419/download

Etablering af midlertidig pumpestation på Tretorngrunden

For Forsyning Helsingør A/S har Nordkysten har etableret en midlertidig pumpestation i sandet jord, tæt på det igangværende byggeri på Tretorngrunden.

I forbindelse med opførelsen af 24 boligejendomme har Nordkysten etableret en pumpestation på Tretorngrunden i Helsingør.

I den forbindelse blev en regnvandsledning omlagt. Ledningen skulle tilknyttes en ny brønd, hvorefter ledningsdimensionen blev forøget til Ø1400 fra brønden og hele vejen til endepunktet ved den nye betonbrønd.

En eksisterende brønd blev erstattet med et betonbygværk, et stk. Ø500 input og to stk. Ø500 output, hvorefter to Ø500 kloakledninger og en Ø500 fjernvarmeledning blev ført under jernbanen ved styret underboring. Her blev de tilsluttet endnu et nyt betonbygværk, placeret på ny Ø1000 ledning.

Bygværkerne blev gjort til midlertidige pumpebrønde med tre pumper i hver. En Ø710 ledning koblede de nyetablerede elementer til det eksisterende net.

Arbejdet omfattede desuden grundvandssænkning for udgravningen og etablering af sti.

Det efterfølgende år blev pumpebrøndene omdannet til samlebrønde i forbindelse med etablering af ny pumpestation på stranden.

Fakta

Lokation Helsingør
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Forsyning Helsingør
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[27-12-2018]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer