/rest/fileexplorer/filesync/files/98/download

Omlægning af kloakledning i Ålsgårde

Projektet omfattede udskiftning af Ø250 mm kloakledning med ny regnvandsledning og en fællesledning, der fortsat skulle kunne modtage regn- og spildevand fra parcellerne på Nordre Strandvej i Ålsgårde.

Strækningen er kendetegnet ved at være en meget smal vej med elmaster tæt på udgravningerne.

Denne situation stillede høje krav til Nordkysten i forhold til at få de trafikale forhold til at fungere under opgaven.

Nordkysten etablerede midlertidige afspærringer på en måde, så både bilister og cyklister kunne passere uden større gener. Samtidig var medarbejdernes sikkerhed ved den trafikerede vej et centralt fokuspunkt.
På grund af højt grundvand måtte Nordkystens medarbejdere benytte gravekasser med pumpesumpe og sætte sugespidser i begge sider.

Projektet blev afsluttet med reetablering af asfalt og fortovsbelægning.

Fakta

Lokation Ålsgårde
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Forsyning Helsingør Spildevand
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[31-07-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer