/rest/fileexplorer/filesync/files/330/download

LAR i Virumparken

Nordkysten har i hovedentreprise etableret LAR og alternativ separering for Lyngby-Taarbæk Forsyning i forbindelse med klimasikring af et villakvarter.

Opgaven blev udført ved at lægge en ny transportledning fra to store hovedregnvandsledninger på Ø600-Ø800. Der blev placeret to nye nedgangsbrønde på de to hovedledninger, som blev udført, mens der blev overpumpet.

Fra de to hovedledninger blev der lagt en ny Ø400BT ledning, der leder vandet ud i det nærliggende bassin i Virumparken. I de store nedgangsbrønde blev der monteret to store afspærringsventiler, så vandet kan styres i forhold til, hvor det skal løbe hen.

Der gik kun en uge fra afgivelse af tilbud, til arbejdet startede. Under arbejdet viste det sig, at nogle af de tilløbende ledninger ikke kunne udføres som projekteret. Disse udfordringer løste Nordkysten i tæt samarbejde med bygherre og rådgiver, så der ikke opstod forsinkelser.

Sagen blev udført om vinteren med de gener, det medfører, og Nordkysten havde ansvaret som sikkerhedskoordinator B og for vedligeholdelse af PSS.

Den nye ledning går lige forbi en børnehave, igennem et villakvarter og krydser to store veje med ÅDT på ca. 4.000. Grundig forberedelse med gode og informative dialoger med de berørte sikrede, at arbejdet forløb uden udfordringer.

Fakta

Lokation Kongens Lyngby
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[03-05-2021]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer