Renovering af pumpestationer i Allerød

Renovering af pumpestationer

For Novafos har Nordkysten renoveret pumpestationer i Allerød Kommune, som alle var placeret i ældre betonbrønde. Vi har omlagt eksisterende trykledninger, renset brøndende, støbt nye beton topdæk og udført al retablering af belægninger.

Enkelte brønde blev erstattet af nye, og alle brønde fik dækslet hævet til 1 m over terræn. Inden pumpestationerne blev taget ud af drift, blev der etableret interimspumpning fra de sidste brønde før stationerne.

Nordkysten stod desuden for myndighedshåndtering og trafikregulering for sikring af de nødvendige arbejdsområder.

Fakta

Lokation Allerød
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Novafos A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[23-06-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer