/rest/fileexplorer/filesync/files/42/download

Forskønnelse af Usserød Kongevej

En af Hørsholm Kommunes mest trafikerede strækninger er blevet fornyet og gjort mere trafikvenlig for trafikanter og beboerne i området.

Nordkysten har fornyet Usserød Kongevej, der er en af Hørsholm Kommunes mere trafikerede strækninger. Vejen ser nu ny og pæn ud, og det er blevet nemmere at færdes på for bilister, cyklister, gående og områdets beboere i det hele taget.

Arbejdet omfattede jordarbejde, opbrydning af faste belægninger, vejafvanding, beplantning, kørebane- og stibelægninger, afmærkning og skiltning. Projektet er udført i tre etaper – alle med høje krav til en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling.

Kravene til sikker trafikafvikling for både trafikanter og medarbejdere var høje og der var i hele udførelses perioden etableret vejudstyr, skiltning samt opsætning af autoværn.
Tidsplanen var ligeledes i fokus og det var, som altid, vigtigt for Nordkysten at overholde projektets deadlines´.

Fakta

Lokation Hørsholm
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Hørsholm Kommune
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[16-11-2018]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer