/rest/fileexplorer/filesync/files/363/download

Ombygning af vejkryds ved Mejeribakken

Ombygning af vejkryds i Lynge for at imødekomme øget trafik.

Området er afgrænset af Kollerødvej, Mejeribakken, Bjergagervej og Hillerødvej i Lynge, hvor der er udbygget med boliger. Mejeribakken og Lynge Bygade skulle derefter anvendes som adgangsveje. Allerød Kommune ønskede derfor at ombygge krydset Kollerødvej/Lynge Bygade, så den øgede biltrafik kunne afvikles mere sikkert end tidligere.

Ved vejadgangene til Mejeribakken og Lynge Bygade har Nordkysten etableret separat venstresvingsspor, så trafikanter fra øst fremover kan komme ind på vejen uden gene for de bilister, der kører ligeud.

Venstresvingssporene blev lavet ved at udvide ensidigt mod nord. Det østgående kørespor er bevaret i sin tidligere placering, mens det vestgående kørespor er forsat. På begge sideveje blev kørebanen udvidet i både til- og frafarten.

Der under hele udførelsesperioden været fokus på trafikafviklingen, der har været etableret tydelig skiltning, samt afmærkning ved vejarbejdet.

Fakta

Lokation Allerød
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Allerød Kommune - Teknik og Drift 2
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[05-08-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer