/rest/fileexplorer/filesync/files/80/download

Færdiggørelse af byggemodning

Færdiggørelse af byggemodningerne af Kirkevænget og Tårnvænget i Kregme Syd.

Færdiggørelsen består af udlægning af slidlag, etablering af p-arealer og fortov samt sætning af kantsten.
Arbejdet omfattede følgende:
- Opgravning og opretning af grusbærelag
- Optagning af belægningssten ved indkørsler, som går ud over skel
- Opretning af lysmaster
- Skæring af asfalt for ny kantsten
- Opbrydning og bortskaffelse af asfalt på kørebane og overkørsler
- Afgravning og bortskaffelse af jord/bærelag for kantsten, p-areal og fortov
- Sætning af ny kantsten mellem kørebane og rabat
- Sætning af ny kantsten mellem p-areal og fortov
- Levering og indbygning af stabilt grus i vejareal, p-areal og fortov
- Levering og lægning af GAB som kantfyldning (kørebane)
- Levering og lægning af GAB for opretning for slidlagsudlægning
- Levering og lægning af PA i vejareal
- Levering og lægning af Københavner-fortov
- Levering og lægning af overkørsel
- Levering og lægning af SF-sten i p-arealer
- Levering og udlægning af muld i rabat inkl. græssåning
- Levering og opsætning af ny skiltning

Fakta

Lokation Frederiksværk
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Halsnæs Kommune
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[31-07-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer