Byggemodning og etablering af spildevandssystem i Hillerød

Byggemodning og etablering af spildevandssystem

Nordkysten udfører byggemodning i forbindelse med bygherres planlægning om at udvide produktionsfaciliteterne med en ny toetagers laboratoriebygning.

Som et led i byggemodningen foretager Nordkysten omlægning af eksisterende grundvandskølerør og regnvandsledninger.

Derudover sørger vi for grundvandssænkning og etablering af ny hovedforsyning af regn- og spildevandssystemer inklusive el, fiber og disponible rør.

Udførelsen omfatter alle forberedende arbejder inklusive brønde og øvrige komponenter.

Under udførelsen kom der en større projektændring, som medførte, at bygningens oprindelige placering blev flyttet 500 m, og størstedelen af projektet blev omprojekteret. Nordkysten bistod bygherre og rådgiver med ændrings- og løsningsforslag, så dele af det allerede udførte projekt kunne genanvendes.

I det ændrede projekt er der tilgået 26 stk. Ø1250-Ø2500 brønde og etableret 850 m Ø600-Ø1200 regnvandsledning. Nordkysten udførte fortsat grundvandssænkning og en sammenstøbning af eksisterende ledninger.

Kontrakten er sidenhen forlænget med yderligere to etaper, som involverer 350 m Ø1200 regnvandsledninger.

Fakta

Lokation Bagsværd
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Novo Nordisk A/S
Entreprisetype Totalentreprise
Status Afsluttet
[22-09-2023]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer