Rammeaftale af opgravning ved 132/400 kV Kabelfejl

Energinet vælger Nordkystens specialkompetencer inden for kabelfejl på højspændingsnettet.

Nordkysten har i mange år arbejdet for Energinet og hjulpet med udbedringer af kabelfejl på højspændingsnettet. Denne reference omhandler en forlængelse af vores samarbejde, som Nordkysten vandt i 2017 med opstart i 2018.

Hovedopgaven omhandler gravearbejde i forbindelse med fejlsøgning og opgravning af muffehuller på Energinets 132/400 kV-kabler på Sjælland ved kabelfejl.

I forbindelse med fejlsøgning på oliekabler og opgravning til muffehuller for reparation af kabelfejl udfører Nordkysten blandt andet følgende arbejde:
• LER-søgning
• Etablerer trafikafvikling og kontakt til myndigheder
• Vedligeholder afspærring
• Sikrer og bortskaffer opgravet og forurenet materiale efter myndighedernes anvisning
• Leverer tøris samt etablerer og vedligeholder frysningen af kablet
• Opgraver og frigraver 132/400 kV højspændingskabler
• Fylder og reetablerer belægninger
• Håndterer og udlægger 132/400 kV-kabler

Projekterne strækker sig fra landdistriktet til de fine bymæssige bebyggelser i indre København.

På aftalen kan Energinet kontakte Nordkysten, hvor Nordkystens vagt sidder klar til udkald 24/7. Nordkysten skal være fremme på stedet senest 2,5 time efter henvendelse.

Nordkysten har forsyningssikkerhed på tøris, da vi selv producerer tørisen på vores fabrik i Gilleleje. På aftalen er der tilknyttet to is-trailere.

Årligt udføres der 4-10 sager, og værdien af sagerne spænder fra DKK 1,5 - 8 mio. pr. sag. Angivet mængder er forventede mængder i kontraktperioden. Anlægssum er ca. den samlede omsætning i kontraktens periode.

Der er stor fokus på arbejdsmiljø, og blandt andet bruger medarbejderne åndedrætsværn i forbindelse med frysninger.

Fakta

Lokation -
Fagområde Elforsyning
Bygherre Energinet Eltransmission A/S
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[31-12-2022]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer