30 kV fladkabel udskiftning mellem transformerstationer

For Ørsted har Nordkysten udskiftet og etableret ny 30 kV kabelforbindelse.

Som en del af rammeaftalen DAY2015 har Nordkysten stået for entreprisen af delvis udskiftning og etablering af ny 30 kV kabelforbindelse mellem flere transformerstationer i København Ø.

Den samlede tracé til kabelforbindelserne er 5,3 km, og arbejderne har omfattet håndtering af 3,9 km 30 kV 1200 mm2 kabler i trekant- og flad forlægning udført ved traditionel ledningsgrav og 132 m Ø200-Ø280 styret underboring. Dertil retablering af alle belægninger.

Nordkysten har ligeledes foretaget tracé- og arealanalyse, herunder rettighedserhvervelse samt verifikation af linjeføringen.

Arbejdet er udført på Jagtvej, Haraldsgade og Aldersrogade med tung trafik, og der var derfor stor fokus på sikkerhed og trafikhåndtering, som forløb uden problemer.

Fakta

Lokation København Ø
Fagområde Elforsyning
Bygherre NKEL A/S
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[08-06-2021]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer