/rest/fileexplorer/filesync/files/402/download

0,4, 10 og 50 kV kabelomlægning for Letbanen

Under rammeaftalen med Radius Elnet A/S har Nordkysten udført det forberedende arbejde for letbane, som omhandler omlægning af 30 km ledninger, der løber igennem 7 kommuner.

For Hovedstadens Letbane kan lægge skinner på ruten, er der en del arbejde, der skal gennemføres.

Under fortove og veje ligger der mange ledninger og kabler. Nordkysten har omlagt elkabler og fibernet på hele letbanens strækning, så de ikke ligger under fremtidige skinner.

Nordkystens arbejde har været at etablere et 30 km kabeltracé for 10 og 50 kV kabler samt fiberledninger.

Letbanen i København er et af de største anlægsprojekter i nyere tid, og derfor har der være mange forskellige aktører involveret i projektet. Der har været mange koordineringsmøder med andre entreprenører, myndigheder, ledningsejer, interessenter mv.

På hele ledningsstrækket har der været store udfordringer med trafikbelastningen samt afvikling af trafikken. Det er dog forløbet uden tilskadekommende eller nævneværdige problemer.

Fakta

Lokation Lyngby, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Brøndby, Ishøj
Fagområde Elforsyning
Bygherre Radius Elnet A/S
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[15-01-2022]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer