/rest/fileexplorer/filesync/files/274/download

Ilandføring af 132 kV-søkabler ved Helsingborg

Nordkysten har stået for kabeltræk - ilandføring og udskiftning - af 132 kV-kabler på højspændingsnettet mellem Danmark og Sverige.

Fire 50 år gamle kabler er blevet erstattet af to parallelle 132 kV-kabelsystemer, der har den samme energikapacitet som de gamle.

Entreprisen startede med modtagelsen af søkablet fra Helsingør, og opgaven derfra var gravning af 2,8 km trace og installation af 5,8 km 3x150 kV landkabel fra den nye overgangsstation Laröd til stranden ved Sofiero.

Tracéet berører den vestlige del af Sofiero Slotspark, et område, hvor højderyggen er meget stejl. Syd for Sofiero Park forløber kabelruten gennem græsarealer og mindre skovområder, inden den føres ind i byen i Laröd.
Strækningen tæt på station Laröd løber delvist parallelt med en idriftsværende 150kV luftledning, så der blev der etableret sikkerhedsjording. På en strækning blev der udført grundvandsænkning og rensning af okkerholdigt vand i kabelgrave og muffehuller. Største delen af tracéet er udført i åbent landskab.

De to nye kabelsystemer er vigtige for energiforsyningen til Sydsverige og det østlige Danmark, og fungerer som backup for elforsyningen i regionen.

Der er anvendt 2” pumper til lænsning af ledningsgrav og muffehuller i forbindelse med håndtering af overfladevand. Ved områder med opstigende grundvand er anvendt suger-spidsanlæg. Der er i forbindelse med gravearbejdet truffet en større mængde markdræn. Drænene er registrerede, indmålt og efterfølgende retableret. Alle reparationer er dokumenteret med billeder og individnummer.

På sagen er derudover udført; krydsnings-, Ler, og gravetilladelser, levering og håndtering af køreplader, forberedelse af kabeltrækpladser, kabeltræk, håndtering af fremmede ledninger, billedregistreringer.

Fakta

Lokation Helsingborg
Fagområde Elforsyning
Bygherre Energinet.dk
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[30-05-2018]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer