/rest/fileexplorer/filesync/files/280/download

Etablering af 132 kV kabel på Amagerværket BIO4

For HOFOR har Nordkysten udført diverse anlægsarbejder inklusive etablering af et 132 kV kabel.

I forbindelse med byggeriet af Amagerværket BIO4 har Nordkysten igennem et år lavet forskellige anlægsarbejder.

En af opgaverne på projektet var at etablere et nyt 132 kV kabel mellem to transformere. Et projekt der betød, at værkets forsyning skulle lukkes midlertidigt ned. Denne specifikke opgave var planlagt til at vare fire dage, men på bare 1½ dag løste Nordkysten opgaven. En kraftig reduktion af nedlukningstiden.

Baggrunden for at det lykkedes at nedbringe anlægstiden væsentligt, var et tæt og godt samarbejde med de involverede om planlægningen. Opgaven var forholdsvis kompleks, fordi det nye kabel skulle placeres under en bestående fjernvarmeledning. Derfor blev kablet etableret 5,5 m under jorden ved hjælp af styret underboring og pilotrørsboring over en strækning på 240 m. Projektet omfattede opgravning af pressegruber for pilotboring i 5,5 m dybde samt etablering af 3 stk. sugespidsanlæg.

Der blev ved dette projekt udført trækning af 132 kV kabler inklusiv indføring i bygninger. Efterfølgende blev der pumpet bentonit i rørene for at sikre varmeafledning. Hele arbejdet blev udført ved Amagerværket BIO 4 samt ved Stormgade hvor boring havde sin slutgrube.

Fakta

Lokation København S
Fagområde Elforsyning
Bygherre HOFOR
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[20-09-2019]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer