/rest/fileexplorer/filesync/files/695/download

150 kV kabelomlægning til Facebook

For Energinet Eltransmission A/S har Nordkysten udført gravning og trækning af 1,7 km nyt 150 kV kabler i åbent landskab. Samtidigt er gammelt 150 kV kabel opgravet og fjernet.

På grund af en større tilbygning på Facebooks matrikel på Harekærvej på Fyn skulle kabelstrækning FGV-FGO omlægges. Den nye tracé bestod af 1,7 km kabellægning med 150 kV i flad forlægning. Det gamle ALU-PEX på ca. 1,2 km henover Facebooks matrikel skulle opgraves og fjernes efter indkobling af nye kabler.

Kabellægning af nye 150 kV kabler blev lavet af 3 sektioner med tilhørende muffegrave, hvor muffecontainere skulle løftes ned til Energinets montører. På grund af pladsmangel blev gravning udført således, at jord til placering i mile krydsede kørepladevej langs tracé.

Kabelgraven blev derefter fyldt med kabelsand med lav termisk resistivitet. Nordkysten stod for
• gravning
• kabeltræk
• tilfyldning inkl. dækplast
• opgravning og fjernelse af gamle kabler.

På sagen er derudover udført; krydsnings-, Ler, og gravetil-ladelser, levering og håndtering af køreplader, forberedelse af kabeltrækpladser, kabeltræk, håndtering af fremmede ledninger, billedregistreringer.

Der er anvendt 2” pumper til lænsning af ledningsgrav og muffehuller i forbindelse med håndtering af overfladevand.

Fakta

Lokation Odense SØ
Fagområde Elforsyning
Bygherre Energinet Eltransmission A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[22-12-2022]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer