/rest/fileexplorer/filesync/files/111/download

50 kV kabellægning fra Borupgård til Nordgård

Under rammeaftalen med Radius Elnet A/S har Nordkysten moderniseret det primære forsyningsnet mellem Borupgård og Nordgård transformerstationer.

Som led i en modernisering af Radius’ primære forsyningsnet har Nordkysten trukket en ny 50 kV-kabelforbindelse mellem Borupgård Transformerstation og Nordgård transformerstation med tilhørende fiberforbindelse.

Der blev etableret et skillepunkt i en teknikkabine halvvejs ved Alsønderup afgreningspunkt.

På hver hovedstation skulle den nye kabelforbindelse monteres i det felt, som den eksisterende luftledning gik til.

Den samlede tracélængde på 22 km består af 3 stk. 50 kV-kabler i dimensionen 1 x 1000 mm2 Al med 96,5 mm2 Cu-skærm. Kablerne blev trukket i tæt trekant, og systemet blev etableret som kombineret krydskobling og enkeltpunktsjordet.

Kabelforbindelsen var opdelt i:
• 26 strækninger
• 18 lige muffer
• 6 muffer med skærmseparation
• 9 link bokse
• 38 styret underboringer.

Der er anvendt 2-tommers pumper til lænsning af ledningsgrav og muffehuller i forbindelse med håndtering af overfladevand. Ved områder med opstigende grundvand er anvendt sugespidsanlæg.

Der er i forbindelse med gravearbejdet fundet en større mængde markdræn. Drænene er blevet registreret, indmålt og efterfølgende retableret. Alle reparationer er dokumenteret med billeder og individnummer.

På sagen er derudover udført; krydsnings-, Ler, og gravetilladelser, levering og håndtering af køreplader, forberedelse af kabeltrækpladser, kabeltræk, håndtering af fremmede ledninger samt billedregistreringer.

Fakta

Lokation Græsted
Fagområde Elforsyning
Bygherre Radius Elnet A/S
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[15-01-2019]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer