DAY 2015-rammeaftale

Rammeaftale omhandlende lav- og højspænding, kabellægning og forsyning.

Rammeaftalen omhandler højspænding og forsyning med 50, 30, 10 og 0,4 kV. Nordkysten udfører arbejder alene og som konsortiepartner.

I konsortiet udføres der hovedstationsvedligehold samt hovedstationsarbejder inkl. akutsager på kritiske komponenter og idriftsætning af etablerede anlæg. Måling, kontrol og afprøvning af højspændingsanlæg samt etablering af jordindgangsanlæg. Koblingsopgaver på højspændingsanlæg udføres i samarbejde med Ørsteds netcenter. Derudover udføres der revisionsopgaver af 10 kV-netstationer og fejlsøgning på kabler fra stikskab til kunder på ,4 og 10 kV-kabler i distributionsnettet. Arbejdet udføres med fuld ansvarsoverdragelse til driftsledelse under Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Derudover etablerer Nordkysten nye 0,4 og 20 kV stationsanlæg samt 1:1 udskiftning af stationsanlæg, kompakt-, LLU-, OAF-stationer osv. Der udføres kabellægning i forbindelse med renovering, netforstærkninger på 0,4, 10 og 50kV i byzoner, landområder samt søkabler. Gravearbejder på 0,4 og 10 kV.anlæg ifm. Kundetilslutningerm netforstærkninger, reinvesteringer, skabsudskiftninger osv. i elnettet og indhenter de hertil hørende LER-oplysninger. Nordkysten udfører bygge- og anlægsarbejder på højspændingsstationer fx fundamenter, byggevedligehold, miljøsager, ud- og ombygning, facility management osv. Nedlægning af mastelinjer 10, 30 og 50 kV, søkabler samt døgnbemandet vagtordning.

Fakta

Lokation Region Hovedstaden
Fagområde Elforsyning
Bygherre Radius Elnet A/S
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[30-06-2023]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer