Etablering af 50 kV kabelnet Everdrup-Haslev

Etablering af 50 kV-ledning til gasforsyning

Projektet har omfattet etablering af ca. 18 km 50 kV-ledning som forsyning til Energinets gasstation, der leverer gas via gasrørledningen Baltic Pipe, som forbinder de norske, danske og polske gassystemer.

Arbejderne udføres ved traditionel gravning og styret underboring og har omfattet banekrydsning, boring under fredet skov og §3-områder, hvorfor der skulle tages stort miljø- og sikkerhedshensyn.

Fakta

Lokation Haslev
Fagområde Elforsyning
Bygherre SEAS - NVE
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[01-04-2023]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer