Demontering af stålmaster og fundamenter på HL579 BOR-FRS

Nordkysten har demonteret stålmaster og fundamenter samt nedtaget fasetove i samarbejde med Eltel Networks.

I forbindelse med at linjen BOR-FRS er blevet kabellagt med 50 kV kabler, skulle 49 stålmaster og fundamenter nedtages og nedbrydes. Disse 20 m høje stålmaster stod over en strækning på ca. 10 km og holdt den gamle luftlinje.

Før master og fundamenter kunne nedbrydes, skulle de gamle ledninger og isolatorer demonteres. Da masterne hovedsageligt var placeret på private matrikler, var det Nordkystens ansvar at lave lodsejeraftale med samtlige lodsejere. 11 af masterne var placeret i områder med naturbeskyttelse, hvorfor der skulle tages hensyn til dyreliv, blød bund med interimsforanstaltninger samt overholdelse af regler for varmt arbejde.

Fakta

Lokation Frederikssund
Fagområde Elforsyning
Bygherre NKEL A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[22-11-2022]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer