Etablering af nyt 50 kV kabelanlæg i Køge

For SEAS-NVE har Nordkysten udført graveentreprisen for etablering af nyt 50 kV kabelanlæg.

I forbindelse med etablering af 50 kV kabelnet i CERIUS forsyningsområdet står Nordkysten for al jord- og anlægsarbejde.

Arbejdet omfatter al gravning, styret underboring og trækning af kabler samt muffegrave og trækpladser.

For at kunne gennemføre arbejdet, skulle der indgås aftaler og koordineres med mange private og offentlige lodsejere og forpagtere.

Flere veje skulle krydses, og flere steder blev der anvendt underboring af hensyn til blandt andet trafikale forhold, belastning af det berørte miljø og skovrejsning.

Under arbejdet var der stor fokus på en god dialog med lodsejere og sikkerhed for både mandskab, trafikanter og andre berørte parter.

Fakta

Lokation Køge
Fagområde Elforsyning
Bygherre SEAS - NVE
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[01-03-2023]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer