/rest/fileexplorer/filesync/files/503/download

Demontering af 132 kV højspændingsmaster over motorvej

I hovedentreprise for SEAS-NVE har Nordkysten demonteret 132 kV højspændingsmaster over en strækning på 10 kilometer.

Denne entreprise omhandlede nedtagning, nedbrydning og bortskaffelse af hovedledning 598 og 599 fra Brøndbygård til Avedøre Vold, som er en strækning på ca. 10 km.

Hovedledningen krydsede haveforeninger, områder tilhørende vejdirektoratet og et fredet området. Arbejdet krævede derfor meget koordinering med haveforening og myndigheder.

Alle ledninger inkl. isolatorer og ophæng skulle først demonteres som natarbejde, hvortil der skulle laves trafikafvikling på motorvej hvor hovedledningerne krydsede.

Efter demontering af ledninger og isolatorer, skulle masterne nedrives og fundamenter skulle nedbrydes til 1 meter under terræn. Dette blev gjort via adgangsveje, som omkring BRY, AVR og ved motorvejskrydsninger skulle laves med køreplader for at undgå kørespor og nedsynkning af maskiner.

Fakta

Lokation Brøndby
Fagområde Elforsyning
Bygherre NEXEL A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[08-11-2021]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer