/rest/fileexplorer/filesync/files/280/download

132 kV-kabel til Amagerværket

I forbindelse med Amagerværkets BIO4-projekt har Nordkysten trukket et nyt 132 kV-kabel mellem to transformere.

Det betød nedlukning af værkets forsyning, mens opgaven stod på. Arbejdet var planlagt til at vare fire dage, men Nordkysten fik arbejdet tilrettelagt, så det kunne udføres på bare en halv dag. Det betød en væsentlig reduktion af nedlukningsperioden.

Opgaven var kompliceret, fordi det nye kabel skulle placeres under en eksisterende fjernvarmeledning. Det nye 132 kV-kabel blev etableret i en dybde på 5,5 m ved hjælp af styret underboring og pilotrørsboring over en strækning på 240 m. Projektet omfattede opgravning af pressegruber for pilotboring samt etablering af tre sugespidsanlæg.

Efter trækningen af 132 kV-kablet og indføring i bygninger blev der pumpet bentonit i rørene for at sikre varmeafledning.

Fakta

Lokation København
Fagområde Elforsyning
Bygherre HOFOR
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[10-05-2019]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer