Spildevandsledning fra genbrugsstation til Pårupvej

Spildevandsledning fra genbrugsstation til Pårupvej og etablering af pumpestationer

I forbindelse med nedlægning af fire rensningsanlæg i hhv. Tisvilde, Vejby, Stokkebro-Rågemark og Udsholt har Nordkysten etableret pumpestationer og trykledninger i følgende områder:

• Unnerup
• Tulstrupvej
• Kirkevej
• Bøgebjergvej
• Fra Tulstrupvej til Højelt
• Fra genbrugsstation til Pårupvej.

Pumpestationerne inkluderede ventilskabe og udluftningsbrønde og blev leveret som bygherreleverance fra Grundfos.

Arbejdet blev udført ved traditionel gravning og styret underboring.

På Kirkevej krævede etablering af pumpestationen, at en støttemur i betonsten med fundament langs hegn ind til nabo-matrikel blev etableret sammen med en rampe, så traktorer kunne køre fra Kirkevej til nabo-matrikel.

På Bøgebjergvej var Nordkysten udfordret ved kraftigt grundvandstryk, som blev løst ved grundvandssænkning og brug af sugespidsanlæg.

På Tulstrupvej til Højelt blev en eksisterende trykledning blotlagt og tilsluttet ny betonbrønd med kørebanedæksel, hvorefter ny trykledning blev etableret.

På Genbrugsstationen til Pårupvej skulle en eksisterende trykledning ligeledes blotlægges og tilsluttes ny betonbrønd med kørebanedæksel, hvorefter ny trykledning blev etableret.

Nordkysten stod for myndighedshåndtering og trafikregulering for sikring af de nødvendige arbejdsområder.

Fakta

Lokation Græsted
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Gribvand Spildevand A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[01-09-2023]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer