/rest/fileexplorer/filesync/files/585/download

Renovering af vandledning i Helsingør 2019-2020

For Forsyning Helsingør Vand A/S har Nordkysten udført arbejde på en vandledning, som omfattede styret underboring. Arbejdet blev udført i en rammeaftale.

Arbejdet omfattede udskiftning og etablering af ca. 4,5 km vandforsyningsledning i Ø32-Ø315, fordelt over to år med henholdsvis ca. 2,3 km i 2019 og 2,2 km i 2020.

Arbejdet blev hovedsageligt udført ved styret underboring, gravning, relining og rørsprængning. Det omfattede også bortkørsel af overskudsjord og retablering af alle berørte områder.

Der blev ud over hovedledning etableret stikledninger ved jordfortrængning, styret underboring samt opgravning for tilslutning af nye stikledninger til eksisterende jordledninger.

Forsyningen leverede selv to smede, der arbejdede tæt sammen med og under ledelse af Nordkysten.

Fakta

Lokation Helsingør
Fagområde Vandledninger
Bygherre Forsyning Helsingør - Vand A/S
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[14-08-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Vandledninger

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer