/rest/fileexplorer/filesync/files/344/download

Vandledning ved styret underboring

Nordkysten har lagt 4,6 km ny vandledning ved styret underboring mellem Sjælsøværket og Udrejsecenter Sjælsmark for at sikre levering af rent vand.

For Novafos har Nordkysten anlagt 4,6 km ny Ø200 PE100-vandledning fra Sjælsøværket til Udrejsecenter Sjælsmark. I samme forbindelse blev tre mindre værker nedlagt, og to vandværker blev omdannet til nødforsyning.

Arbejdet blev hovedsageligt udført ved styret underboring, men på Sjælsøværkets grund blev der gravet på grund af antallet af værkets krydsende ledninger.

De første 2,5 km gav visse udfordringer på grund af mange store sten i jordbunden, som måtte graves væk. En å skulle desuden krydses. Ved udrejsecenteret skulle arbejdet delvist foregå bag hegn, hvilket krævede koordinering med stedets vagthavende for at undgå sikkerhedsbrud.

Ved hovedvejen, Sjælsmarksvej, var der øget fokus på sikkerhed for både medarbejdere og trafikanter i hele arbejdsperioden.

Fakta

Lokation Hørsholm
Fagområde NO DIG
Bygherre Novafos A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[01-12-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i NO DIG

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer