/rest/fileexplorer/filesync/files/778/download

Ø315 transportledning for Hillerød Vand

Nordkysten har for Hillerød Vand udført en 3,7 km lang transportledning rundt om Hillerød by.

Projektet er en del af Nordkystens strategiske partnerskab med Hillerød Vand. Partnerskabet er en cost plus-aftale, hvor vi i fællesskab optimerer og finder de bedste kvalitati-ve løsninger, som bidrager til positive medarbejdere samt ikke mindst økonomiske fordele.

Hillerød Vand er ved at bygge et nyt vandværk, og trans-portledningen skal forbinde det nye vandværk med det eksisterende ledningsnet midt i byen, tæt på det gamle vandværk. Derudover løber transportledning ud til "Nyt hospital Hillerød".

Nordkysten stod for projektering af tracé, og undervejs krydser transportledningen lokalbanen og S-tog banen. Sammen med lokalbanen og Banedanmark blev Nordkysten enige om at krydse banerne ved styret boring. Dette skyl-des jordbundsforhold med mange sten, som umuliggjorde en gennempresning. Derudover krydser transportledningen Pøle Å og hovedvej A6 ved styret boring. I alt blev der boret mere end 2 km ved egen produktion. Boringer og ledningstræk lå mellem 50-500 m.

Alle, der har arbejdet i Hillerød Kommune, kender til, at jordbundsforholdene er meget varierede, så derfor stødte man under arbejdet på alle jordarter, herunder tørv og gytje. Noget af strækket blev udført i skovområdet langs et §3 området, hvor vandspejlet stod i eller lige under terræn. Flere steder var der blowups, som blev håndteret med afskærmning med halmballer og opsugning med slamsuger. Nordkysten har derudover udført adgangsveje til afsender- og modtagergruberne med køreplader.

På strækket ned til centrum ligger ledningen i Hammerhøjsvej, som er en meget trafikeret vej i Hillerød. Trafikafvikling blev udført med trafiklys.

Fakta

Lokation Hillerød
Fagområde NO DIG
Bygherre Hillerød Vand A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[01-06-2022]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i NO DIG

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer